Στο διαγνωστικό μας κέντρο λειτουργεί μικροβιολογικό, βιοπαθολογικό, ανοσολογικό, ορμονολογικό εργαστήριο.

Στο εργαστήριό μας πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

Η έναρξη αιμοληψιών πραγματοποιείται μεταξύ 7:30 – 14:00 και 17:30 – 20:00 καθημερινά, εκτός από Τετάρτη απόγευμα.